Mh:t......

Jaha, nu har vi gjort MH…

 

Jag kan inte säga annat än att jag är väldigt besviken… Häxa fick en etta på hanteringen, inte alls bra. Hon gillar absolut inte läget, iof behöver hon inte gilla det, men problemet är att hon tar till mer än vad situationen kräver.

 

Jag är såklart väl medveten om att hon har en brist i det sociala, men jag trodde verkligen inte hon skulle gå över i handling :( Jag blev så paff och besviken att jag har minnesluckor och kommer inte ihåg de nästföljande momenten.

 

Hela jag snurrar nu.

Hur blev det så här? Vad kunde jag gjort annorlunda? Hur många fel kan man göra? Hur löser vi bäst problemet?

Ja, som sagt, hjärnan går på högvarv just nu… Är inte alls på humör, och har ingen som helst skrivlust…

 

MH protokoll

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren

Accepterar. Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende.

Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

3a. JAKT 1
Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3a. JAKT 2
Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT 1
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

1:a. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

2:a. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.

3b. JAKT 2
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

1:a. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

2:a. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott kan förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Går fram när figuranten ger sig till känna

Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hot-beteenden.

Visar enstaka hot-beteenden.

Visar flera hotbe-teende under längre tid.

Visar flera hotbe-teenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteende

Visar enstaka hotbeteende

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Visar flera hotbeteende och någon attack.

Visar flera hotbeteende och flera attacker.

8b. SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.

Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontakt-försök.

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker-startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

10. SKOTT

Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.

 

 

Så här ser det alltså ut...

 

Bara att bita i det sura äpplet, bryta ihop och komma igen....

 

 

Får inte till det där jäkla protokollet! Blir för brett hur jag än gör, struntsamma!


Kommentarer
Postat av: Sharon

Du ska inte bryta ihop...... Du ska tänka de kloka tankar som bara du kan tänka.... Du känner henne så väl...... Du ska nog reda ut det här... Hon behöver bara ditt stöd och din hjälp att hantera vissa situationer lite mer än du kanske visste innan MH't... Du har inte misslyckats - Hon är bara en helt vanlig Malle..... med stora emotioner, stora reaktioner.... som inte alltid är i proportion till situationen - med våra ögon....

Världens alla kram till dig vännen <3<3

2011-06-12 @ 13:10:54
URL: http://sharonelhanati@blogspot.com
Postat av: Carina

Nej,du ska verkligen inte bryta ihop. Jag gick ju igenom samma sak med Philler. Men numera har hon blivit tryggare och jag känner inte att det är ett stor promlem längre. Förstår att det känns jobbigt nu, men du e så duktig så du kommer att fixa detta.

Kram

2011-06-12 @ 16:50:53
URL: http://www.alva-philler.se
Postat av: Liv

Samma hund ner som hem. MH är en timme under en dag i hundens liv, varken mer eller mindre. Det funkar fint att tävla och leva med en hund som har sociala brister, även om det inte är optimalt. Och för övrigt var det ju inga konstigheter med MHt, tyckte jag.

2011-06-12 @ 20:32:48
URL: http://goto.glocalnet.net/chowlivs
Postat av: Anonym

...Precis som jag sagt så förstår jag dina känslor .man hamnar som i en egen värld där det mesta kretsar kring frågor & sökande efter svar ,bakåt i tiden lika mkt som framåt . Svaren komemr visa sig för dig ,precis som för oss alla andra, ej finnas MEN med tiden som går & avståndet som då blir till Mh:t så infinner sig en acceptans hos oss förare & iomed denna så finner vi en väg att acceptera & hantera .Råd ,tips & ideer finner vi iomed dagens utveckling ,ständigt via bloggar & nätet som helhet ,vi kan även då det för mig handlar om moment pröva oss fram utan att det "skadar" realtion eller hundens utveckling "gör om & gör rätt " :)) DÅ vi ska hantera hundar med rädslor ,aggressioner ,osäkerheter & som utvecklat eget agerande & felbeteenden så finns inte dessa spelutrymmen att "få göra fel" & hundarna med förare behöver arbetas med vid sidan av en duktig person. För mig finns 4 grundstenar :

* Vad har hunden för grundegenskaper?

* Minnesbilder sedan tidigare agerande & metoder som använts tidigare .

* Hur bra kan det med tanke på dessa ,bli för denna hund.Det mesta går att träna MEN min erfarenhet då det gäller sociala brister likväl som rädslor i andra sammanhang är att man tränar ALDRIG bort dem utan man lär hunden genom sin förare att acceptera & tolerera viss saker genom trygghet & realtion ,regler & ramar . man ser efter vägen o arbetet oftast vad just hundens "lägsta tolerans" gräns kommer att bli & denna är viktig att för föraren med tiden att acceptera. Dvs att det kommer med träning & tillvänjning gå att hantera min hund till en viss gräns .

* Vad har vi för förare ? man måste alltid tänka på att det man själv skulle som instruktör göra ,ska gå via någon annans händer ,via någon annans känslor & ut till hunden. det MÅSTE kännas rätt för föraren & man måste finna metod /förhållnings sätt som förare & hund kan arbeta med resten av livet INTE den som instruerar.TID TID & åter TID är något vi som förare känenr att vi INTE HAR med hundar som agerat som Häxa ,tro mig jag vet :) MEN TIDEN är något de verkligen behöver & händer inget under denna tid ,hunden växer ,blir tryggare ,får goda erfarenheter av livet & har fått en "normal dos" av mänskligheten ,så kan faktiskt många av dessa hundar ha landat i en högre ålder .Framför allt tikar som under uppväxten stormar av hormoner ,känslor .Att äga tik är som att åka berg & dal bana ...Jag VET att ni kommer fixxa detta & med all den fina grund du lagt med Häxa & den realtion ni redan har så kan egentligen inte utgångspunkten för vad som finns att arbeta med bli bättre. Jag vet också att du är HELT RÄTT person för en hund som häxa, då folk ska kleta & klänga har du kurrang nog att säga i från eftersom du vet att din hund inte gillar detta .Blev långt detta MEn du VET hur jag är :)) jag & flickorna står ALLTID vid er sida !

//Linda

2011-06-13 @ 08:29:57
Postat av: sandra

Du är en otroligt duktig förare Malin och jag har följt dig sedan lilla Häxa kom till säffle vid 8 veckor. Du har varit så noga med henne, byggt på relation, haft regler och ramar och inte utsatt henne för onödiga risker. Så fundera inte ens på vad du kunde ha gjort annorlunda! som du skriver så har du sett att hon haft en osäkerhet i det sociala och nu var det en pressad situation. Detta är något som hon har med sig och hos en annan oerfaren förare kanske det hade hänt långt tidigare. Häxa har så många fina egenskaper och du är expert på att plocka fram dom, ni kommer att gå långt det vet jag. Fundera inte mer på vad du kunde ha gjort annorlunda för det finns inget. Ses på klubben! kram till dig och fina pjäxis!

2011-06-13 @ 08:47:38
URL: http://hardyochnorpa.blogg.se/
Postat av: Liv

Det är ju också en fråga om ärftlighet. Rädslor har hög nedärvbarhet. Socila brister är också en form av rädsla. Om det inte bara handlar om en hund som inte vill tafsas på i tid och otid, och är socialt säker för övrigt. Huruvida det är så eller inte, kan jag inte uttala mig om. Men jag är säker på att du vet det.

Hundar med integritet som säger ifrån vid för ingående hantering behöver inte nödvändigtvis vara reserverade.

2011-06-13 @ 12:07:47
URL: http://goto.glocalnet.net/chowlivs

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0